Årsmötet för 2018 är nu genomfört!

Under gårdagen genomförde Bk Wiking sitt 85:e årsmöte med en god uppslutning av medlemmar.

Mötet hölls på Rådavallen och innehöll förutom årsmötesförhanlingar även middag och samkväm. Ordförande Håkan Lindeberg kunde konstatera att det varit ett mellanår i föreningens historia men att föreningens härliga anda och klubbkänsla förblir intakt.

De flesta styrelseposterna omvaldes. Den enda förändringen var att en av suppleantposterna byttes, John Sönegård ersätter Hampus Åhman.

Styrelsen blr för 2018/2019:

Ordförande: Håkan Lindeberg
vice Ordförande: Anders Krantz
Sekreterare: Christian Lindh
Kassör: Henrik Ljung
5:e Ledamot: Jörgen Bladh
Suppelant: Stefan Carlsson
Suppleant: John Sönegård

Utöver styrelsen gjordes det ett skifte på rollen statistikförare, Håkan Lindeberg ersätter Rikard Andersson.

Styrelsen vill passa på och tacka både Hampus Åhmna och Rikard Andersson för sitt arbete i BK Wikings namn.