Årsmötet genomfört!

Under lugna former genomförde BK Wiking sitt 84:e årsmöte i lördags på Rådavallen med ett 

I årsberättelsen kan man bland annat läsa om att säsongen 2016/2017 var ett mellanår i föreningens historia. Föreningen har under året fortsatt utvecklat bandyspelet med den trupp som funnits tillgänglig. Under året har projekt Förråd fortsatt och genom styrelsens ledning kommer förrådets andra våning klarställas under november 2017. I slutet av augusti ordnades det upptaktsträff på Lurö med ett 20-tal medlemmar närvarande. En mycket trevlig start på säsongen innan träningarna drar igång på allvar.

Wiking deltog även detta år i Bissen Brainwalk som detta år var samma dag som Villa BK genomförde årets första isträning. Under året anordnade Lidköpings kommun Big Power Meet i Lidköping och föreningen var verksam under arrangemanget.

Wiking har under året varit verksamma med träning och matcher i Sparbanken Lidköping Arena samt Ishallen, vilket är en tydlig inriktning i föreningens verksamhet.

Samtliga styrelseledamöter omvaldes vilket innebär att Håkan Lindeberg kvarstår som ordförande ytterligare ett år. Övriga ledamöter är vice ordf Anders Krantz, kassör Henrik Ljung, sekreterare Christian Lind, 5:e ledamot Jörgen Bladh och suppleanterna Stefan Carlsson och Hampus Åhman.

Även medlemsavgifterna kvarstår likt föregående år och finns presenterad på hemsidan.

I övrigt diskuterade mötet föreningens framtid, då främst med inriktning på att värva nya yngre spelare. Styrelsen kommer att diskutera eventuella åtgärder på kommande styrelsemöten.