Åtgärder till följd av nya nationella föreskrifter ang COVID-19

Från och med den 14 december gäller nya nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. I samband med detta har kommunen skickat ut vad som gäller berörda föreningar på Idrottens hus och Isstadion och tyvärr kommer Arenan och Isstadion fortfarande vara stängd för oss.

Med hänvisning till vikten av idrotts- och fritidsaktiviteter för folkhälsan öppnar den nya föreskriften upp för möjligheten att träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter även för personer födda 2004 och tidigare. Allmänna råd anger hur detta bör göras.

Samtidigt befinner sig Skaraborg i ett läge med ökande smittspridning och en mycket ansträngd situation på sjukhusen i området.

Med anledning av detta håller Kultur & Fritids verksamheter fortsatt stängt, med bibehållen anpassad service och enligt tidigare gällande undantag för idrottsträning för personer födda 2005 eller senare samt för elitidrottsverksamhet.

Ett nytt beslut utifrån rådande läge tas inför 11/1 -21.