BK Wiking 85 år

Just idag, 5 december 1933, bildades bandyklubben Wiking i drängstugan på Stommen hemma hos Sven Carlsson. Föreningen är, trots 85 år gammal, i allra högsta grad aktiv med drygt 35 tillgängliga spelare, alla spelar och tränar inte regelbundet men kan nog tänka sig en match om de fick ett litet sms. Den ...

Den 5 december 2018 fyller Bandyklubben Wiking 85 år. Wiking har en unik samling av verksamhetsberättelser från klubbens samtliga årsmöten.  I dessa berättelser kan man läsa om klubbens långa och händelserika historia. Allt från framgångar till motgångar om man tittar ur ett sportsligt perspektiv. Det finns ekonomiska redovisningar och många andra bevis för ett fantastiskt ideellt arbete som drivit klubben.

Varför namnet Wiking?

Paragraf 7. Val av namn åt klubben. Denna programpunkt var upphov till en ganska livlig diskussion, varvid flera goda förslag framkommo. Men då ordf framställde proposition på de föreslagna namnen, enade sig så gott som samtliga om att Wiking var det mest lämpliga. Klubbens namn blev således Bandyklubben Wiking.

Det sägs, att man vid första mötet sökte förslag på namn till klubben, fick någon syn på en burk Wiking skokräm och föreslog Wiking som namn på klubben -- och så blev det..

Grattis BK Wiking 85 år