BK Wiking har genomfört årsmöte!

BK Wiking har genomfört årsmöte!

Årsmötet samlade ett 25-tal medellemar och förutom beslutet om upphörandet av pappersinsamling, se tidigare nyhet, så genomfördes årsmötet utan några större överraskningar. 

Alla i styrelsen hade meddelat omval vilket gör att styrelsen förblir intakt även kommande räkensakapsår. Ordförande Håkan Lindeberg läste upp årsberättelsen och årsmötet kunde konstatera att det har varit ett händelserikt år i föreningen. Bland annat har vi påbörjat renoveringen av vår nya samlingslokal, vi har releasat vår nya hemsida och vi har återigen haft en stabil säsong i div 2 Västergötland. En tråkig händelse var att vi förlorade en av våra hdersmedlemmar då hedersmedlem nr 8 Brita Svensson avled i början av augusti.