Grattis BK Wiking 90 år

Lidköpings äldsta aktiva bandyklubb, BK Wiking, fyller idag den 5 december 2023 90 år!

Den 5 december 2023 fyller Bandyklubben Wiking 90 år. Wiking har en unik samling av verksamhetsberättelser från klubbens samtliga årsmöten.  I dessa berättelser kan man läsa om klubbens långa och händelserika historia. Allt från framgångar till motgångar om man tittar ur ett sportsligt perspektiv. Det finns ekonomiska redovisningar och många andra bevis för ett fantastiskt ideellt arbete som drivit klubben. Dels för att utveckla klubben framåt men också för att skapa den mycket uppskattade Wiking-andan, som garanterat har funnits under åren och som garanterat existerar än idag

Nedan följer ett stycke ur föreningens första protokollförda möte, alltså det mötet som ägde rum den aktuella tisdagen för 90 år sedan.

§7. Val av namn åt klubben. Denna programpunkt var upphov till en ganska livlig diskussion, varvid flera goda förslag framkommo. Men då ordf framställde proposition på de föreslagna namnen, enade sig så gott som samtliga om att Wiking var det mest lämpliga. Klubbens namn blev således Bandyklubben Wiking.

GRATTIS BK WIKING 90 år

Lidköpings idrottshistoriska sällskap har gjort en mycket fin fotoutställning för BK Wiking 90 år.

För mer information se LIIS hemsida!