Is på grytan i Sandvik

Veckans ihärdiga arbete med isen på Sandvik avslutades på söndagen med spolning av ungefär halva isen.

Jonas Andersson, John Sönegård, Andreas Larsson samt Stefan Tigern Gustafsson ägnade söndag eftermiddag åt sploning av isen. med en vattenåump utanför vallarna och med slangar från Degeberg började ismakarna långsamt spola den under gårdagen plgade ytan. Resultatet blev helt ok och med tanke på nattens temperatur kommer det så småningom bli en fin is. Även vår arrendator S O Smedegård tittade förbi och hjälpte till med spolningen en stund. Smedegård har även varit behjälplig under hösten med allmän skötsel av grytan. Tack för det.

Lördagens arbete gjorde gott för isen och all vass som fanns i grytan.

Vi vill också passa på och rikta ett särskilt tacka till två personer som på ett mycket förtjänsfullt sätt bidragit med resurser i form av traktorer. Det är Tobias Gustafsson på Silleberg och gamle wikingspelare Urban Larsson från Åkersberg. Tack så mycket för ett kanonjobb!

Rykten går snabbt och redan under söndagen kom det ned folk till Sandvik för att ta sig en tur på sina skridskor, härligt!

Nu väntar en kort tid med sträng kyla, därefter lite tö. Det i kombination kan nog ge bra förutsättningar för en kanonis på sporlovet, vem vet?