Kallelse till årsmöte tisdag 15 december 18.45 via Teams!

BK Wiking blir digitala.

På dagens digitala styrelsemöte beslutade styrelsen att på grund av den pågående pandemin kommer BK Wikings årsmöte äga rum digitalt, via Microsoft Teams.

På grund av teknikaliteter kommer årsmöteskallelsen komma via ett mail från Stefan Gustafsson. I det mailet kommer det att finnas en länk som ska användas när vi kopplar upp oss.

Utskick av dokument, d v s Årsberättelse, budget samt föredragningslista kommer att sändas ut i god tid före mötet.

Mötet är tisdag 15 december klockan 18.45.

Välkomna!