Nygammal styrelse valdes på Wikings digitala årsmöte

Under gårdagen genomförde BK Wiking föreningens första digitala årsmöte. Via Microsoft Teams var det ett 20-tal medlemmar som närvarade på mötet. Läs mer om mötet i nyheten.

Wikings första digitala årsmöte flöt på riktigt bra och alla former av föreningsdemokrati kunde uppfyllas. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för föreggående år och det valdes delvis en ny styrelse för kommande år. Se hela styrelsen länmgre ned i nyheten.

Styrelsen redovisade också förslag på nya årsavgifter med anledning av det träningsstopp som just nu föreligger. Bakgrunden är att föreningen i och med att vi inte kan träna eller spela matcher kommer att ha mindre utgifter. Vi har hittintills genomfört 25% av säsongen och hoppas att träningen kan komma igång någon dag eller vecka efter den 11 januari. Ingen kan idag säga vad som kommer att hända, vi är i kommunens händer. Vi hoppas att det ska bli så och dett innebär att vi återigen får kostnader för hyror av planer och kanske även kostnader för matcher. Men oavsett om det blir träning/matcher eller ej så har föreningen en hel del fasta avgifter som måste betalas ut. Med anledning av detta beslutade årsmötet att fastställa de av styrelsens föreslagna nya träningsavgifter som i proncip innebär en sänkning med 35%. 
Medlemsavgiften kvarstår på 100:-, träningsavgift för aktiva seniorer blir 1600 kr, träningsavgift fär aktiva juniorer 1300 kr och träningsavgift för passiva seniorer blir 600 kr.

Skulle det bli så att hela säsongen blir inställd kommer vi naturligtvis ta med frågan om träningsavgiften inför kommande säsong.

Styrelsen vill också tacka Henrik Ljung för 26 förtjänstfulla år i klubbens styrelse. Henrik blev kassör säsongen 94/95 och har sedan dess varit en bofast medlem i föreningens styrelse. Uppvaktning kommer att ske när så medges med tanke på pandemin.

Styrelsen 2020/2021

Håkan Lindeberg, ordf

Anders Krantz, v ordf

Stefan Carlsson, sekr

Oliver Sällström, kassör

Stefan Gustafsson, 5:e ledamot

Micael Gustafsson, suppl

John Sönegård, suppl