Hedersmedlemmar i BK Wiking

Olle Carlsson

Nr:  4
Utsågs: 1988/1989
Född: 1926-12-08
Uppdrag:

Spelare
Sekreterare mellan 1944-1966

Även kallad Olle i boa!

Börje Wångdahl

Nr:  7
Utsågs: 1988/1989
Född: 1937-04-26
Uppdrag:

Spelare
v Ordförande 1958-1981
Ordförande 1982-1986

Stefan Larsson

Nr:  9
Utsågs: 2013/2014
Född: 1954-09-01
Uppdrag:

Spelare 1971-2014
v Ordförande 1986-1990
Valberedning 1990-idag

Henrik Ljung

Nr:  11
Utsågs: 2021/2022
Född: 1967-12-17
Uppdrag:

Spelare 1991-2019
Kassör 1994 - 2019

 

Avlidna hedersmedlemmar i BK Wiking

Sven Carlsson

Nr:  1
Utsågs: 1953/1954
Född: 1912-01-15
Avled: 1983-11-05
Uppdrag:

Bildade föreningen 1933
Spelare
Ordförande 1935-1946
v Ordförande 1947-1956

Medlem nr 2 i föreningen

Folke Edvinsson

Nr:  2
Utsågs: 1953/1954
Född: 1911-08-03
Avled: 1994-07-20
Uppdrag:

Bildade föreningen 1933
Spelare
v Ordförande 1939
5:e Ledamot 1947-1953
Suppleant 1954-1959

Medlem nr 1 i föreningen

Assar Larsson

Nr:  3
Utsågs: 1963/1964
Född: 1924-03-13
Avled: 2012-02-29
Uppdrag:

Spelare
Kassör 1946-1976

Medlem nr 36 i föreningen

Lars Storm

Nr:  5
Utsågs: 1988/1989
Född: 1927-12-30
Avled: 1989-11-08
Uppdrag:

Ordförande 1956-1960
5:e Ledamot 1961-1981

Gunnar Torstensson

Nr:  6
Utsågs: 1988/1989
Född: 1928-08-02
Avled: 2006-09-29
Uppdrag:

Spelare
Ordförande 1960-1971

Var aktiv i arbetet med att bygga Isstadion i Lidköping.

Britta Svensson

Nr:  8
Utsågs: 2004/2005
Född: 1924-12-25
Avled: 2016-08-07
Uppdrag:

Stor sponsor och supporter till BK Wiking.
Mor till Mats "Stommarn" Svensson. fd Wiking och Villaspelare.

Tage Svensson

Nr: 10
Utsågs:  2013-2014
Född: 1919-05-15
Avled: 2014-04-28
Uppdrag:

Bildade föreningen 1933
Spelare
5:e Ledamot 1941, 1945-1947
Kassör 1942-1945