Lagmöte på onsdag 13 juni angående Power Big Meet

Nu på onsdag är det lagmöte i Wiking ang Power Big Meet. Vi samlas 18.30 på Pizzeria Elan där vi har ett möte och äter en bit mat. Krantz har förhandlat fram ett bra enhetspris på mat och dricka där var och en betalar sin egen mat.

Väl mött på onsdag.